Billans e-škola

Vesti i akcije

O kursu

Cilj kursa usmeren je ka pružanju znanja neophodnog za vođenje knjiga mikro, malih i srednjih preduzeća putem programa „Billans“. Kurs je namenjen preduzetnicima, pravnim licima, kao i knjigovođama kojima je neophodna obuka za rad u Billansu. Takođe, kurs je namenjen studentima i srednjoškolcima. Nov pristup baziran je na MODULARNOJ OSNOVI. Kurs se sastoji iz više modula i svaki modul predstavlja zasebnu celinu. U zavisnosti od sopstvenih potreba i želja možete izvšriti izbor modula koji ćete pohađati. Možete izabrati:

 1. Samo jedan modul,
 2. Više modula ili
 3. Sve module – ceo kurs.

Cilj ovakvog pristupa edukaciji jeste osposobljavanje polaznika za konkretan posao. Po završetku svakog pojedinačnog modula, ovladaćete neophodnim znanjem i u potpunosti ćete biti osposobljeni za obavljanje knjigovodstvenih poslova koji se vezuju za konkretan modul.

Prednosti kursa ogledaju se u sledećem:

 • Lako i jednostavno usvajanje novih znanja,
 • Materijal Vam je dostupan 24h dnevno, 7 dana nedeljno tokom trajanja kursa,
 • Sami kreirate sopstveni tempo učenja i svoj raspored,
 • Kurs se realizuje kroz realne primere iz prakse,
 • Tokom kursa, svako od vas vodi svoje virtuelno preduzeće,
 • Nakon položenog ispita,  dobijate sertifikat,
 • Upišite kurs kada Vama najviše odgovara, sami odredite upisni rok,
 • Svakodnevna podrška i dostupnost instruktora,
 • Ukoliko Ste preduzetnik ili pravno lice, ostvarujete popust na korišćenje programa “Billans” tokom prve godine korišćenja programa,
 • Ostvarujete mogućnost praćenja poslovanja sopstvenog preduzeća u svakom trenutku.

Kurs je prilagođen svim polaznicima, nezavisno od toga da li Ste pravna lica, knjigovođe, studenti, srednjoškolci ili osobe koje nisu ekonomske struke. Ukoliko Ste student, srednjoškolac ili nezaposlena osoba, pri čemu želite da steknete konkretno znanje i mogućnost obavljanja knjigovodstvenih poslova, kurs predstavlja idealan izbor za Vas! Kurs je koncipiran tako da Vas uvodi u svet realnog poslovanja, sa realnim problemima i praktičnim rešenjima. Nakon završenog kursa,  bićete spremni za samostalni rad. U potpunosti ćete biti osposobljeni za vođenje knjigovodstvenih poslova.

Sa druge strane, kurs je namenjen pravnim licima koja teže ka efikasnom vođenju poslovnih knjiga. Ukoliko ste pravno lice i već imate razrađen sistem poslovanja, ovaj kurs Vam omogućava stalni uvid u stanje sopstvenog poslovanja i ovladavanje neophodnim znanjima i veštinama samostalnog vođenja knjiga i analize finansijskih izveštaja. Takođe, ukoliko se opredelite da samostalno vodite sopstvene knjige, ostvarujete značajne uštede zbog smanjenja troškova knjigovodstvenih usluga.

Moduli su podeljeni u tri kategorije:

 1. OSNOVA 
 2. GLAVNI MODULI:
  1. Proizvodno preduzeće,
  2. Trgovinsko preduzeće,
  3. Ugostiteljsko preduzeće.
 3. DODATNI MODULI:
  1. Zarade,
  2. Osnovna sredstva,
  3. Krediti i lizing poslovi,
  4. Uvoz i izvoz,
  5. Završna knjiženja i poreski bilans.

 

 

O  NAČINU EDUKACIJE

Kurs se realizuje preko on-line platforme za učenje. Svakom polazniku se dodeljuje korisničko ime i šifra pomoću kojih pristupa svom nalogu. Nakon unosa korisničkog imena i šifre, ostvarujete pristup virtuelnoj učionici. Sistem rada i edukacije obuhvata:

 • Pristup video materijalima,
 • Priručnik za vođenje knjiga u pdf formatu,
 • Uputstvo za rad kroz program Billans u vidu screenshoot-ova,
 • Zadatke za vežbu kroz program Billans (fakture, radni nalozi, izvodi banke, avansni računi…),
 • Test zadatke (zadatak u excel-u , fakture, radni nalozi, izvodi banke, avansni računi itd.),
 • Priloge (uz zadatke za vežbu i test zadatke).

Kroz video materijale obuhvaćeno je poslovanje preduzeća za svaki modul posebno. Ukoliko izaberete kompletan kurs (sve module), savladaćete knjigovodstveni rad kroz program Billans od samog osnivanja preduzeća, preko operativnog rada, pa sve do završnih računa – celinu koja je neophodna za efikasno vođenje knjiga. Takođe, bitno je napomenuti da su polaznicima za sva pitanja i nedoumice dostupni instruktori na kursu. Simulacija realnog poslovanja ostvaruje se tako što svaki polaznik vodi svoje virtuelno preduzeće. Pri tome, svaki polaznik se suočava sa poslovnim zadacima i zahtevima iz stvarnog poslovnog okruženja, te je neophodno da iste uspešno savlada. Svaki modul, pored knjiženja kroz program Billans, obuhvata i izradu radnih zadataka preko programa „Microsoft Excel“. Rad u Excel-u realizuje se na kontima dnevnika i glavne knjige, uz postojeći kontni plan. Postoje konkretni  zadaci koji prate proknjižene promene u Billansu, te je neophodno da ih polaznici uspešno savladaju i kroz „Excel“.

CENOVNIK

 

Cena kursa zavisi od broja izabranih modula. Veći broj modula znači veći iznos popusta.

Kada je u pitanju cena modula, u glavnom meniju izaberite “KURS”->”CENOVNIK”. Bitno je da obeležite da li ste student (srednjoškolac, nezaposleno lice) ili pravno lice (zaposlena osoba). Sve željene module obeležite, i pritisnite taster “Izračunaj”.

ŠTA OSTVARUJETE?

Nakon uspešno završenog kursa, ostvarujete sledeće:

 1. Znanje neophodno za vođenje knjigovodstvenog poslovanja,
 2. Sertifikat,
 3. Korišćenje programa “Billans” u periodu od 12 meseci pod izuzetno povoljnim uslovima (pogledati  “Vesti i akcije”).

Po završetku kursa, organizuje se polaganje ispita za sertifikat. Polaganje se vrši putem Skype-a i organizuje se na kraju svakog meseca (25. – 30. u mesecu). Ispit obuhvata kratka teorijska pitanja (5-10 minuta) i zadatke koje je neophodno izvršiti kroz Billans (30 minuta). Neophodno je da ostvarite 60% uspešnosti (teorija + zadaci) kako biste položili ispit. Nakon uspešnog završetka kursa i položenog ispita, dobijate SERTIFIKATUslov za polaganje ispita za sertifikat i dobijanje prakse jeste da izvršitie izbor minimum:

 • Modula “Osnova” – osnovni modul,
 • Jednog od glavnih modula ,
 • Dva dodatna modula.

 

Sertifikat znači mogućnost vođenja knjigovodstvenog poslovanja sopstvenog preduzeća, kao i pružanje knjigovodstvenih usluga drugim preduzećima!

Nakon dobijenog sertifikata, svako od Vas ima mogućnost da realizuje on-line praksu u „Billans International d.o.o.“. On-line praksa Vas detaljnije upoznaje sa knjigovodstvenim poslovanjem preduzeća i omogućava sticanje rutine za rad u Billans-u. Prednost on-line prakse je u tome što dobijate konkretne poslovne zadatke (promene, obaveze) u punom obimu, pri čemu se ostvaruje konekcija između instruktora i svakog od polaznika . Mentor prati Vaš rad, te vrši određene korekcije, pruža savete i dodatno Vas priprema  za samostalni rad.

PRIJAVITE SE

Kontakt:

+381 21 6612 440
+381 64 659 3207

top