Billans e-škola

Vesti i akcije

Zarade

Modul “Zarade” obrađuje poslovne promene preduzeća vezane za obračun zarada, dodataka na zaradu kao i drugih ličnih primanja van radnog [...]
41 STUDENTS ENROLLED

Modul “Zarade” obrađuje poslovne promene preduzeća vezane za obračun zarada, dodataka na zaradu kao i drugih ličnih primanja van radnog odnosa. Obračun zarade je prvo urađen kroz Excel, a zatim i u programu.

Modul obrađuje sledeće aktivnosti:

  • Obračun zarade u Excel-u,
  • Obračun zarade u programu Billans,
  • Obračun zarade sa dodacima na zaradu,
  • Obračun doprinosa osnivača i troškova prevoza,
  • Obračun drugih ličnih primanja

Course Reviews

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS

Kontakt:

+381 21 6612 440
+381 64 659 3207

top