Billans e-škola

Vesti i akcije

Trgovinsko preduzeće

Cilj modula „Trgovinsko preduzeće“ je osposobljavanje polaznika za vođenje knjigovodstva trgovinskog preduzeća. Modul obrađuje poslovanje trgovinskog preduzeća, uključujući veleprodaju i [...]
72 STUDENTS ENROLLED

trgovina_s

Cilj modula „Trgovinsko preduzeće“ je osposobljavanje polaznika za vođenje knjigovodstva trgovinskog preduzeća. Modul obrađuje poslovanje trgovinskog preduzeća, uključujući veleprodaju i maloprodaju. U okviru modula obrađene su sledeće aktivnosti:

 • Kreiranje skladišta (veleprodaja, maloprodaja),
 • Unos artikala (roba),
 • Knjiženja datih avansa za kupljenu robu i konačnog računa,
 • Nabavka robe i plaćanje preko tekućeg računa,
 • Kalkulacija nabavne i prodajne cene,
 • Službena putovanja,
 • Blagajničko poslovanje,
 • Predračun za robu,
 • Knjiženje primljenih avansa,
 • Knjiženje konačnog računa za prodatu robu,
 • Prodaja robe – veleprodaja,
 • Prodaja robe – maloprodaja,
 • Povrat robe od kupca (reklamacija) u veleprodaji i maloprodaji,
 • Naplata fakture preko tekućeg računa,
 • Prenos robe između skladišta veleprodaje i maloprodaje,
 • Nivelacija cena robe,
 • Krerianje dnevnog izveštaja,
 • Uplata pazara,
 • Obračun i plaćanje PDV-a,
 • KEPU knjiga

Course Reviews

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • UNLIMITED ACCESS

Kontakt:

+381 21 6612 440
+381 64 659 3207

top