Billans e-škola

Vesti i akcije

Osnovni modul

Ovaj modul obuhvata osnovna podešavanja i osnovna polazišta za dalji rad. Predstavalja bazu koja je neophodna za početak rada u [...]
83 STUDENTS ENROLLED

Ovaj modul obuhvata osnovna podešavanja i osnovna polazišta za dalji rad. Predstavalja bazu koja je neophodna za početak rada u glavnim i dodatnim modulima. Unutar modula, obuhvaćene
su sledeće aktivnosti:

 • Podešavanje organizacije,
 • Podešavanje saopštenja,
 • Podešavanja ispisa,
 • Podešavanja vezana za obračunski period pdv-a,
 • Unos tekućih računa,
 • Otvaranje blagajne ,
 • Unos stranaka,
 • Unos početnog stanja,
 • Uvoz podataka preko excela.

Pored rada u Billansu, ovaj modul obuhvata teoriju koja se odnosi na postupak i proceduru osnivanja preduzeća u Našoj zemlji, neophodne teze vezane za porez na dodatu vrednost, kao i elemente vezane za preduzetnike i pravna lica.

Course Reviews

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • UNLIMITED ACCESS

Kontakt:

+381 21 6612 440
+381 64 659 3207

top