Billans e-škola

Vesti i akcije

Dodatni moduli

kurs_logo_03s

Izveštaj o novčanim tokovima

(  REVIEWS )
PRIVATE0 Students
kurs_logo_03s

Završna knjiženja i poreski bilans

(  REVIEWS )
PRIVATE25 Students
kurs_logo_03s

Krediti i lizing poslovi

(  REVIEWS )
PRIVATE23 Students
kurs_logo_03s

Osnovna sredstva

(  REVIEWS )
PRIVATE38 Students
kurs_logo_03s

Uvoz i izvoz

(  REVIEWS )
PRIVATE40 Students
kurs_logo_03s

Zarade

(  REVIEWS )
PRIVATE32 Students

Kontakt:

+381 21 6612 440
+381 64 659 3207

top