Billans e-škola

Vesti i akcije

Dodatni moduli

kurs_logo_03s

Izveštaj o novčanim tokovima

(  REVIEWS )
PRIVATE0 Students
kurs_logo_03s

Završna knjiženja i poreski bilans

(  REVIEWS )
PRIVATE30 Students
kurs_logo_03s

Krediti i lizing poslovi

(  REVIEWS )
PRIVATE24 Students
kurs_logo_03s

Osnovna sredstva

(  REVIEWS )
PRIVATE43 Students
kurs_logo_03s

Uvoz i izvoz

(  REVIEWS )
PRIVATE46 Students
kurs_logo_03s

Zarade

(  REVIEWS )
PRIVATE39 Students

Kontakt:

+381 21 6612 440
+381 64 659 3207

top